Bowling 🎳

Zveme vás na turnaj v bowlingu, který se koná pátek 31.3.2023, od 16:00hod. Blíží info najdete v letáku zde.

Nabídka zvýhodněných vstupenek

Nabízíme našim členům k odebrání zvýhodněné vstupenky na zábavné, společnské a sporotovní akce.

Navýšení stravného u ČD a.s.

Vážení kolegové,
v dnešních odpoledních hodinách se podařilo uzavřít dohodu se zaměstnavatelem nad úpravou přílohy č 4 PKS ČD a.s. na rok 2023, která stanoví výši stravného při pracovních cestách na území ČR a hodnotu stravenek při organizaci stravování.

Informační servis P-FS - Přehled jednání za měsíce prosinec 2022 a leden 2023

Vážení kolegové,
zde naleznete krátký výčet činnosti Prezidia FS ČR, o které byl z vaší strany zájem. Text zpracovali kolegové Jiří Šafařík, Pavel Semecký a PhDr. Miloslav Pykal. Za případné reakce budeme rádi.

Hodnocení pracovních jeansů

Vážení kolegové, byli jsme požádání o apel k hodnocení pracovních jeansů, distribuovaných jako výstarojní součást u ČD a.s.

P.F. 2023

pour féliciter 2023

Předvánoční bowling

Vážení kolegové! Přijměte pozvání na tradiční předvánoční bowling 🎳
Akce se koná v pondělí 12. prosince a bližší informace naleznete v pozvánce.

Výdej kalendářů a diářů

V těchto dnech si můžete v jednotlivých střediscích strojvedoucích vyzvedávat objednané nástěnné a stolní kalendáře, diáře a diářové plánovací vložky.

Závody elektrických motokár 2022

Vážení členové, rádi bychom vás pozvali na závody elektrických motokár, které se konají v pondělí 28.11.2022 od 16:00hod. Bližší informace naleznete zde.

Členská schůze 26.10.

Vážení kolegové, rád bych Vás jménem celého Výboru pozval na další pravidelnou členskou schůzi naší základní organizace.

Turnaj v paintballu 21.10.

Vážení kolegové,
přiměte prosím pozvánku na tradiční turnaj v paintballu. Letos se koná v pátek 21. 10. 2022 od 10 hodin a bližší informace najdete v přiložené pozvánce.

Informace o změně stravného u ČD

V souvislosti s již proběhlou změnou vyhlášky č. 237/2022Sb. se konalo 29.srpna jednání o 3.změně PKS ČD a.s. na rok 2022, kde došlo k jednotnému společnému návrhu odborových centrál týkající se úpravy sazeb výše stravného.

Pilotní provoz nových pracovních jeansů u ČD

V nejbližších dnech budete mít možnost prostřednictvím e-shopu objednat artikl kalhoty Jeans, který je nově zařazen do pilotního sortimentu.
Počet zajištěných kalhot je v pilotním provozu omezen.

Pozvánka střelnice

Rádi bychom naše členy pozvali na odpoledne na střelnici, která se koná dne 23.9. od 16:00.

Úprava členských příspěvků

Vážení členové,

informujeme Vás, že od 1.7. dochází k navášení členských příspěvků FS ČR.

Kalendáře FS pro rok 2023

Nabízíme Vám stejně jako v předchozích letech nástěnné a stolní kalendáře Federace strojvůdců České republiky na rok 2023 s fotografiemi vybranými výhradně pro Vás, členy naší profesní odborové organizace.

Pracovní jeansy u ČD a.s.

FS na žádost členů iniciovala pilotní provoz nového kusu výstrojní součásti - pracovních džíny.

Závody benzínových motokár

Vážení členové! Přijměte prosím pozvánku na závody benzínových motokár, které se konají ve středu 9.6. od 15:30. Bližší info a kontakty k přihlášení najdete v této pozvánce. Těšíme se na zábavné odpoledne a napínavý závod ;)

Cyklovýlet Bedřichov

Přijměte pozvání na cyklystický pobyt v rekreačním zařízení FS v Bedřichově. Informace zde.

Exkurse CDP

Přijměte prosím pozvání na exkursi CDP Praha. Info zde.

Definice odpovědnosti za škodu

Vážení členové, zde naleznete důležité informace o nutnosti správného nastavení varianty pojištění odpovědnosti, které poskytuje naše odborová orgnaizace.

Turnaj v bowlingu 25.3.

Vážení kolegové, 
zveme vás na tradiční bowlingový turnaj. Letos 25. března od 16:00. Bližší info zde.

Turnusový důvěrník

Vážení kolegové, v uplynulých dnech jsme aktualizovali seznam turnusových důvěrniků jednotlivých pražských turnusů strojvedoucích. Jejich seznam vám byl zaslán e-mailem.

Schůze výboru 3. března

Vážení kolegové. Ve čtvrtek 3. března se koná další společné jednání Výboru ZO Praha. Našimi hosty budou zástupci zaměstnavatelů, Prezidia FS a i dalších ZO. Pokud máte problém, který vás trápí, dejte nám o něm vědět! Jsme tu pro vás!

Svítilny FS ČR

FS ČR pro své členy také připravila praktické svítilny s magnetickým držadlem.
Baterka

Schůze výboru ZO

Vážení členové,

rád bych vás informoval o nadcházejícím řádném jednání výboru Základní organizace Federace strojvůdců ČR Praha.

Jednání se bude konat ve čtvrtek 13. ledna 2022 od 8:00 v kanceláři ZO v depu Vršovice.

Diáře pro rok 2022

Vážení členové, nabízíme vám k odebrání diáře Federace strojvůdců pro rok 2022.
Předání prosím dohodněte na telefonu: Michal Černý +420 732 583 488.

P.F. 2022

Pour féliciter 2022

PKS u ČD podepsána

Dnes pozdě odpoledne bylo kolektivní vyjednávání u Českých drah završeno podpisem Podnikové kolektivní smlouvy ČD na rok 2022. Hlavním bodem je nárůst sazeb mzdových tarifů o 4% se zachováním benefitů, obsažených v PKS roku 2021. Jediným benefitem, o který přicházíme je zrušení příplatku kompenzace odpočinku v domovské služebně. 
Bližší informace poskytne vedoucí vyjednávaciho týmu Federace strojvůdců ČR Jaroslav Vincour v příštích hodinách.

Předvánoční bowling 15.12.

Vážení kolegové. Přijměte prosím pozvání na tradiční předvánoční turnaj v bowlingu. Pozvánku naleznete zde a také čtěte dále.

Započítávání směny na simulátoru

Protože se množí dotazy na započítávání směny, jejíž náplní je školení na simulátoru, zde příkládáme výklad O-10 GŘ ČD ohledně podoby této směny. Vždy se prvně přesvědčte, jaké místo výkonu práce a pravidlené pracoviště pro účely cestovních náhrad máte uvedeno ve vaší platné pracovní smlouvě!

Výsledky voleb, nový výbor a revizní komise

Dne 29.10.2021 proběhla schůze výboru, revizní komise a volební komise základní organizace FSČR Praha, na které bylo dle výsledků voleb navrženo a odhlasováno nové složení výboru a revizní komise základní organizace. 

Závody elektrických motokár

Přijměte prosím pozvánku na tradiční závody elektrických motokár, které se konají ve spolupráci s OSŽ 30.11. Bližší informace v přiloženém plakátě (klikni sem). 

Členská schůze středa 3.11. od 13 hod

Zveme Vás na členskou schůzi ZO FS ČR Praha. Přijďte podebatovat o aktuální situaci i s vedením depa, Prezidiem FS a seznámit se s novým Výborem naší základní organizace.
Bližší informace o programu a pozvánku najdete zde.
Schůze se nově koná v kulturním sále žst. Praha hl.n. Jak se tam dostanete najdete zde.
Prosíme také členy, aby při účasti na schůzi dodržovali aktuální hygienická opatření.

Volby do výboru a revizní komise

Vážení členové!
Výbor FS ČR ZO Praha vyhlašuje volby do výboru a revizní komise. Přijměte prosím nabídku ke kandidatuře a pokuste se spolu s námi něco změnit!

Volební řád schválen

Během týdeního on-line hlasování členové SF ČR ZO Praha schválili volební řád naší základní organizace.

Infoservis Prezidia FS ČR

Vážení kolegové,

obdrželi jsme Vaším prostřednictvím k posouzení dopis od zaměstnavatele ČD ze dne 21.7.2021 nazvaný "Informace pro zaměstnance".

Kulturní a sportovní akce na rok 2021

Vážení členové. Vzhledem k tomu, že vláda ČR dovolila pořádání společenských a kulturních akcí, zorganizovala naše ZO ve druhém pololetí následující sportovní a kulturní akce:

Výměna licence strojvedoucího – důležité pokyny a informace

Vzhledem k blížícímu se termínu nutnosti výměny licencí pro stávající strojvedoucí vydal Drážní úřad aktualizovaný Metodický pokyn. Více čtěte zde.

Změna organizační struktury ČD a provozní zaměstnanci

V závěru května byly na našich webových stránkách uvedeny informace o záměru managementu národního dopravce provést s účinností od prvního července 2021 zásadní změny organizační struktury. V tomto odkaze vám přinášíme konkrétnější podobu blížících se změn.

O změně organizační struktury i s představenstvem ČD

Na důležitou a nyní vlastně již bezprostředně velmi aktuální problematiku projednání změny organizační struktury Českých drah, připravovanou s účinností od 1. července 2021, se zaměřilo rovněž červnové jednání zástupců železničních odborových centrál s členy představenstva této akciové společnosti. Více informací pod tímto odkazem.

Náhrada mzdy při nepřítomnost na pracovišti z důvodu očkování Covid19

Vážení kolegové,
množí se dotazy, jak je to s náhradou mzdy při nepřítomnost na pracovišti z důvodu očkování Covid19?

Co sleduje MDM?

Vzhledem k množícím se dotazům, co sleduje MDM ve služebních telefonech a tabletech, jsme požádal o odpovědi (nejen) na tyto otázky. Pro více informací čtěte dále.

Změna organizační struktury ČD

Vážení kolegové. Zasíláme Vám aktuální informace k optimalizaci organizační struktury na ČD. Pro více info čtěte dále.

Vyjádření k režimu letmo

Vedení OCP-S v uplynulých dnech požádalo odborové organizace o jejich souhlas s převodem strojvedoucích do režimu letmo od 13.6.2021.

Začalo 3. kolo připomínkování SŽ D1

Dnem 14.5. začalo 3. kolo připomínkování předpisu SŽ D1. Termíny a postup v článku.

Několik myšlenek z jednání o topných spojkách

GŘ ČD uvažuje o zrušení vydávání závěrných klíčů vlakového topení jako symbolu bezpečného stavu pro manipulaci s topnou spojkou.

Pojištění odpovědnosti od 1.6.

Vážení členové,
od 1.6.2021 dojde ke změně pojištění odpovědnosti.

Co na webu najdete?

Pokládat otázky, informovat se o novinkách, získávat informace ze schůzí a jednání s vedením, mít možnost hlasovat a vyjádřit názor. Nejen toto najdete na našem webu.

Jak se registrovat?

Následující text vám stručně shrne postup registrace na našem webu a její výhody.

Nové sedačky 471

Dnes proběhla prezentace nové sedačky, která bude postupně dosazována na ostatní EMJ 471.

Přihlášení