Aktuality

Dobrý den,

na základě e-mailu OCP-Střed ze dne 14. 5. 2021 týkající se žádosti o souhlas s převodem vybraných turnusových skupin do režimu práce letmo v termínu 13. 6. až 30. 9., Vám zasíláme odpověď FSČR ZO Praha.

S převodem režimu práce dotčených TS nesouhlasíme. Důvody nesouhlasu jsou následující:

  1. Již v předešlých dvou letech byla tato situace předmětem jednání. Zástupci OCP-S nám byl přislíben tlak směrem ke GŘ ČD a následný tak, aby SŽ s.o. plánovala a koordinovala provádění výluk s dotčenými dopravci právě proto, abychom zamezili situacím "překotných" změn v plánování práce a věci návazných.
  2. Strojvedoucí nejsou (ani nemohou) být osobami vstupujícími do jednání dle bodu 1., avšak právě na strojvedoucí výsledek nevhodné (či žádné) koordinace dopadá nejvíce (byť jsme si samozřejmě vědomi zvýšené zátěže strojmistrů a zaměstnanců OPJŘ).
  3. Ze zkušeností s převodem do letma v dřívějších letech máme zkušenosti, že existovaly problémy mezi plánováním a skutečným průběhem práce a bylo nutné práci strojvůdce organizovat operativně až v nastalý den dle konkrétní situace v provozu.
  4. V minulosti právě v této situaci a tomto režimu práce docházelo v případě nenaplněné měsíční normy pracovní doby, ke komandování dovolené pro dorovnání měsíční normy a to bez vědomí strojvůdce.

Protože jsme si však vědomi složitosti celé situace a vnímáme důvod tlaku na převod do režimu letmo, souhlasili bychom s převodem do režimu letma při splnění následujících podmínek:

  1. Všem strojvůdcům, dotčeným převodem z turnusového režimu práce do režimu letmo bude v souladu s ustanovením PKS Přílohy 2., článku 8., bodem 1. a 2. navýšena výše osobního ohodnocení na úroveň 15% tarifní mzdy.
  2. Po vydání předběžného průběžného plánu práce mohou být jeho změny / úpravy provedeny jen po předchozím informovaní strojvedoucího.

Výše uvedené podmínky nejsou stanoveny primárně jako snaha o finanční zvýhodnění ale zejména jako snaha o lepší, jednodušší a přehlednější plánování práce strojvedoucích. Jsme také ochotni tolerovat pozdní vydání směnařů kvůli složitosti s jejich sestavou, ovšem však nejpozději do 13. 6. 2021.

Přihlášení