Aktuality

V úterý 11. 5. proběhlo jednání mezi představiteli GŘ O18 a zástupci odborových centrál ve věci návrhu změny technologických postupů při manipulaci s elektrickou topnou spojkou drážních vozidel dle návrhu předloženého O18 k připomínkovému řízení.

Jednání se zúčastnili:
Za GŘ O18: Bc. Vannay, Ing. Jedlička, Ing. Lodr, Ing. Mohr
za OC: Ing. Corradini Pavel (OSŽ), Bock Josef (FS ČR), Jelínek Vlastimil (CS ČR)

I přes délku trvání jednání takřka 2 hodiny se nepodařilo nalézt shodu mezi zástupci GŘ a zástupci OC na navrženém postupu. Zápis s výhradami OC je založen.
Předpokládaný další postup dle Ing. Lodra je následující: v řádu týdnů má být zaveden onen zkušební provoz technologie, s níž OC nesouhlasí, na dobu cca 6 měsíců. Pakliže v této době nenastane žádný závažný incident, bude poté pravděpodobně systém prohlášen za bezpečný a zaveden trvale.

Výhrady OC zastupující strojvedoucí nadále spočívají zejména v nemožnosti jednoznačně prokázat v případě úrazu manipulujícího zaměstnance (posunovače apod.) oprávněnost či neoprávněnost manipulace a příp. pochybení či nevinu strojvedoucího, např. předanou průkazkou manipulujícího zaměstnance nebo záznamem radiohovoru.
Dle sdělení Ing. Lodra zástupci vozmistrů (Federace vozmistrů) v 2. kole připomínkového řízení neměli žádných připomínek, takže s návrhem O18 souhlasí.

Zapsal: Ing. Corradini, revidoval Sehnal.

Přihlášení