Aktuality

Jsme rádi, že se podařilo najít shodu se zaměstnavatelem zejména při současné rekordní inflaci cen.

 Bylo dohodnuto:

A) hodnota stravenek v zaměstnání strojvedoucí se zvyšuje ze současných 120 Kč na 140 Kč, resp. ze 60 Kč na 70 Kč . (bod 7,článek 1, příloha č.4 PKS), hodnota poukázky se zvyšuje ze současných 44 Kč na 60 Kč v případě nároku při délce směny nad 12 hod. (bod 8, článek 1, Příloha č. 4 PKS)

 

B) Stravné při pracovních cestách na území ČR se upravuje:

Trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin ze současných 138 Kč na 153 Kč

Trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin zvyšuje se sazba ze současných 210 Kč na 236 Kč

Trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin zvyšuje se stravné z 325 Kč na 367 Kč.

Uvedené sazby jsou přiznány v maximální výši současně platné vyhlášky o stravném.

 

Tato dohoda je sjednána formou 1. změny PKS ČD a.s. na rok 2023 a je platná od 1. dubna 2023.

 

Vincour J.

P-FSČR

Přihlášení