Aktuality

Následně na nejbližším jednání představenstva společnosti ČD a.s. došlo ke schválení těchto částek.
Poněvadž ovšem v rozmezí termínu konání schůzky projednávající tuto změnu PKS a jednání vedení společnosti vznikla další, v pořadí již 12 (!!!) odborová organizace (s názvem PRO LIBERTATE), běžela do této doby doba potřebná pro vyjádření případného nesouhlasného stanovisko této organizace. Poněvadž k tomu nedošlo, informujeme Vás tímto o změnách sazeb, které jsou platné zpětně od 20. srpna t.r.

Stravné při pracovních cestách na území ČR u zaměstnanců, u nichž převažuje častá změna místa výkonu práce, tj. u strojvedoucích, strojvedoucích v přípravě, vlakvedoucích osobních vlaků, průvodčích osobních vlaků, vedoucích stevardů SC Pendolino, stevardů SC Pendolino, průvodčích stevardů, kontrolorů vozby, vozmistrů, vlakových revizorů, a to při řízení nebo odbavení drážních vozidel a při doprovodu vlaků:

138,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

210,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

325,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

za  FSČR  Vincour 

Přihlášení