Aktuality


V katalogu se bude jednat o kalhoty Jeans II., a Jeans III.
Vzhledem k tomu, že se bude jednat o pilotní provoz v řádu desítek kusů, nebudou výměny tohoto sortimentu povoleny.
Zaměstnanec bude mít v rámci tohoto pilotu nárok pouze na 1ks z důvodu, aby hodnocení artiklu mohlo provést co nejvíce zaměstnanců.
Zaměstnanec, který objedná tuto součástku je povinen vyplnit a zaslat zpět dotazník, který bude zaslán elektronicky na email v objednávce v termínu do 31.12.2022.
Uvedené pilotní artikly "kalhoty Jeans" jsou nově zahrnuty do bodového systému (bodová hodnota je 300 bodů), vynášecí doba je stanovena na 12 měsíců a bodová hodnota tak bude z bodového konta zaměstnance strhávána/odečítána.

Závěrem se tak současně musíme za zaměstnavatele omluvit kolegům, kteří měli zájem se pilotního provozu zúčastnit, že podmínky se (jako mnohokrát i v jiných případech) nakonec změnily, ale doufáme, že se bude jednat o artikl, který po konečném vyhodnocení bude vhodným a žádaným doplňkem výstrojních součástí.

Za FSČR
Vincour J.

Přihlášení