Aktuality

MDM sleduje pouze výčet nainstalovaných aplikací, je možné ověřit, že kód MDM klienta ani neobsahuje hypotetickou možnost číst (zapisovat do prostoru, ať již v paměti nebo na uložišti) jiné aplikace. Jedinou výjimkou je komunikace s jinými drážními aplikacemi prostřednictvím tzv.
MDM API (např. pro sdílení tokenu přihlašovaného uživatele, konfigurace těchto aplikací apod.) Tato aplikace ale musí být i ze strany příslušné aplikace implementována.
Čtení SMS MDM klient neprovádí. Kód pro toto sice obsahuje, ale kód je jednak neaktivní, a zejména by se jednalo o čtení tzv. binárních SMS (to je speciální forma datových SMS, kterou uživatel vůbec nevidí v seznamu svých zpráv). MDM klient umí odesílat SMS kódy, opět v jejich binární podobě - a to pouze za účelem tzv. automatického párování telefonu a telefonního čísla. Takto je to použito nyní pouze u telefonů vlakových čet, v případě, že je do telefonu vložena SIM karta, ke které ČD nedodaly předem telefonní číslo.
Průběžné sledování polohy MDM klientem na zařízeních ČD není prováděno. Sledování polohy musí být na některých verzích Anroidu zapnuté proto, aby bylo možné na dálku měnit seznam povolených WIFI (technická vlastnost Androidu). Dodavatel ujišťuje, že z hlediska monitoringu soukromých aplikací v mobilním telefonu není žádný způsobem prováděno.

Téma rozdílu v aplikaci Pracovní prostředí ČD v tabletu a mobilním telefonu:

Rozdíl v aplikaci Pracovní prostředí ČD v tabletu a mobilním telefonu doposud není instalována žádná aplikace, která pro svůj chod vyžaduje přihlášení uživatele do systému, což se provádí právě pomocí aplikace Provozní prostředí (PP). Z tohoto důvodu se na mobilním telefonu prozatím nachází verze PP, která po uživateli nevyžaduje přihlášení, nicméně přítomnost této aplikace je nutná právě z důvodu evidence zařízení a s tím spojené možnosti dálkové instalace aplikací.

Téma nevyhovující akustické výstrahy VZ LS 06 - výstraha akustická VAR - 100, snížení výšky tónu a odstranění modulace generovaného zvukového signálu:

Dle vyjádření AŽD bude upraveno novou verzí SW, která je toho času na schválení Drážním úřadem. Tento výrobek má být dle informace instalován pouze u vozidel s ETCS.

Přihlášení