Aktuality

INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO 3/2021 ZE DNE 13.8.2021:

Důležitá informace pro zaměstnance ČD!!!

Vážení kolegové,

obdrželi jsme Vaším prostřednictvím k posouzení dopis od zaměstnavatele ČD ze dne 21.7.2021 nazvaný "Informace pro zaměstnance".

V současné době jednáme na úrovni GŘ ČD o doplnění tohoto dopisu tak, aby ani v budoucnu nemohlo dojít k domněnkám o změně pracovní smlouvy.

Žádáme Vás proto, abyste tento dopis prozatím nepodepisovali (!).

O vyřešení naší žádosti o úpravu uvedeného dopisu Vás budeme informovat.

S pozdravem

Jaroslav Vondrovic, v.r.

prezident FSČR

Přihlášení