Aktuality

Ve čtvrtek 10. srpna došlo k uzavření dohody o vyplacení mimořádné odměny - tzv. „inflační doložky“ mezi odborovými centrálami a Českými drahami a. s. ve výši 10 000 Kč v e výplatě za měsíc srpen. Zároveň bych vás rád informoval o dalších dohodách, které byly součástí tohoto jednání a stanoví principy plánovaných změn v odměňování.


V první řadě mohu ujistit, žádné příplatky rušeny nebudou, tedy zaměstnanci o peníze z těchto příplatků nebudou připraveni. Část příplatků bude zapracována do tarifu a část do osobního ohodnocení. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto příplatky byly doposud vyjádřeny nominální hodnotou, a především jejich hodnota nebyla více než 10 let navýšena, považujeme převedení jejich nominální hodnoty na procentuální jednoznačně za přínos.

Dalším kladem je převedení příplatků za režim práce, nepravidelný nástup a směny kratší než 6 hodin do tarifního stupně. Tento fakt přinese při každém dalším mzdovém nárůstu i růst jejich současné hodnoty (do tohoto roku nárůst tarifní mzdy neznamenal navýšení těchto příplatků).
Stejné platí pro příplatky převedené do osobního ohodnocení. Ty budou ve fixní (tedy pevné) složce osobního hodnocení a budou vyjádřeny v procentech.

Konkrétní a podrobná kritéria osobního ohodnocení budou dohodnuta při dalších jednáních.

Výše popisované principy se vztahují na všechny zaměstnance ČD a. s.

Prezídium Federace strojvůdců vás bude informovat zejména prostřednictvím předsedů ZO nebo na schůzích vašich organizací. Informace také najdete na našem webu, případně se obraťte na svého oblastního zástupce.

Jaroslav Vincour

Přihlášení