Aktuality

Společným zájmem zaměstnavatele i nás je požadavek, který ostatně občas zazněl na členských schůzích od Vás samotných a to, povýšení tarifu oproti velkému množství různých příplatků. Ve čtvrtek byl dohodnut první základ jak by tvorba tarifní mzdy měla od příštího roku vypadat. Příplatky které budou zapracovány do tarifů od příštího roku budou navýšeny o současné, již mnoho let stále stejné nominální hodnoty, ať je to příplatek za režim práce, příplatek za nepravidelný nástup či příplatek za krátkou směnu. Tím je zajištěno, že s dohodnutým navýšením tarifů při kolektivním vyjednávání budou v podstatě tyto částky valorizovány.

 

Údajné informace na sociálních sítích o již konkrétních částkách a ztrátách které sjednaná dohoda přinese se nezakládají na pravdě a je až s podivem, jak na některé z nás působí.

 

Byl dohodnut princip a nadále budou pokračovat jednání o podobě osobního ohodnocení kde se bude rozhodovat nad příplatkem za zaškolování, příplatkem na udržení zdravotní a odborné způsobilosti a příplatku za praxi. I u těchto příplatků jsou částky několik roků ve stejné nominální výši, tedy při jejich převedení do procentuální podoby přinesou do budoucna valorizaci.

 

To, co je potřeba ještě jednou zdůraznit: Podoba resp. výše tarifních stupňů bude předmětem kolektivního vyjednávání, které bude podle informace zaměstnavatele zahájeno zhruba za čtrnáct dnů předáním návrhu podoby podnikové kolektivní smlouvy (PKS) na rok 2024, na pravidla osobního ohodnocení bude vytvořen mzdový řád, který nebude součástí PKS, což bylo rovněž součástí čtvrteční dohody a důležité - jeho změna bude projednávána vždy v režimu oboustranné dohody.

 

Výše popisované principy se vztahují na všechny zaměstnance firmy ČD a.s.

 

V tuto chvíli lze tedy zcela jistě konstatovat jen vyplacení již výše zmíněné odměny. O všem ostatním se bude jednat, Vás budeme informovat zejména prostřednictvím předsedů ZO nebo na schůzích které, Vaše organizace zcela jistě zorganizují. Rovněž budeme i nadále používat náš web, nebo se obraťte na svého oblastního zástupce.

 

S pozdravem

Vincour J.

Přihlášení