Aktuality


Byl nám položen dotaz, zda naši členové jsou ochotni v souvislosti i s přijatou změnou katalogu prací, která́ zajistí cca 85 % strojvedoucích nárůst o jeden tarifní stupeň a to již̌ od 1. prosince tohoto roku, jednat o kompromisním řešení v oblasti KOP.

Na položenou otázku přišlo celkem 16 odpovědí, tzn. účast 5,7%.

ANO - 6 odpovědí

NE - 8 odpovědí

Nevím, zdržuji se- 2 odpovědi.

ZO Praha tedy vyslovuje s návrhem nesouhlas.

Přihlášení