Aktuality


Dle Směrnice o turnusovém důvěrníkovi jsou pouze tito zástupci oprávněni vyjednávat záležitosti jednotlivých turnusů. V minulých měsících se nám opakovaně stávalo, že někteří strojvedoucí měli snahu zasahovat do podoby některých směn či turnusů přímým jednáním s OCP bez vědomí jednotlivých zástupců turnusu. Toto opatření takové chování v maximální míře eliminuje.

V této souvislosti bych rád zmínil některá ustanovení Směrnice o turnusovém důvěrníkovi, kdy důvěrník jedná s OPJŘ OŘOD-S na základě prokazatelného a nadpolovičního rozhodnutí všech strojvedoucích daného turnusu. V případě nespokojenosti s některými parametry směn či turnusů se tak prosím obracejte primárně na "své" turnusové důvěrníky, ne ihned na zaměstnance OPJŘ či zástupce odborových organizací. Na nás pak až v případě neúspěchu. Detailní postupy naleznete ve Směrnici Ř O12 č. 9/2017 nebo se na nás obraťte.

Přihlášení