Aktuality

Program jednání výboru bude následující:

  • 8:00 - 9:30 projednání vnitřních organizačních věcí výboru ZO
  • 9:30 - 11:00 jednání se zástupci OŘOD a OCÚ (navržená témata dále v textu)
  • 11:00 - 12:00 jednání se zástupci Prezidia FS ČR.

Informujeme vás také, že pravidelná jednání výboru ZO Praha se budou nově konat v předem stanovených termínech; vždy každý první čtvrtek lichého měsíce tohoto roku. Termíny tedy (13.1.) 3.3., 5.5., 7.7., 1.9., a 3.11.2022.

Pakliže byste se chtěli tohoto jednání zúčastnit, dejte prosím vědět na telefonní číslo na konci tohoto e-mailu. Informace o účasti je nutná vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením ale zejména s ohledem na prostorové možnosti kanceláře ZO.
Zápis ze jednání výboru ZO bude poté standardně vyvěšen na našich webových stránkách.

Přihlášení