Aktuality

Předně Dozorčí rada je nejvyšším orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na celou činnost společnosti ČD. V této strohé větě se však skrývá velká šance, jak zlepšit pozici strojvedoucích v jejich práci. Dlužno podotknout, že od vzniku společnosti ČD neměli strojvedoucí nikdy svého zástupce v tomto nejvyšším řídícím orgánu. Právě i zde bychom mohli hledat neochotu vedení k řešení problémů, které trápí právě (a pouze) naši profesi. Stejné žaludky zkrátka nemáme všichni stejné.
Federace strojvedoucích - stejně jako v předchozích volbách - představila svého kandidáta do dozorčí rady.
Proto bych vás rád, kolegové strojvedoucí, poprosil o chvilku vašeho času. Deset vteřin, které mohou změnit rozložení sil v dozorčí radě a konečně se dočkat šance, více slyšet hlas strojvedoucích.
Zajistili jsme, že na každém nástupním místě a v čase každého nástupu bude možnost vhodit svůj hlas do urny. (Možnost volit jednoduše digitálně a jít s dobou byla vedením společnosti zamítnuta.)
Obětujte, prosím, pár vteřin času při nástupu nebo přestávce ve směně a podpořte svým hlasem kandidáta FS. Jedině tak si zajistíme šance pro prosazení požadavků, pramenící ze specifik naší profese. Nikdo jiný to za nás totiž neudělá, musíme vlastní silou!

Přihlášení