Aktuality

Na důležitou a nyní vlastně již bezprostředně velmi aktuální problematiku projednání změny organizační struktury Českých drah, připravovanou s účinností od 1. července 2021, se zaměřilo rovněž červnové jednání zástupců železničních odborových centrál s členy představenstva této akciové společnosti. Více informací pod tímto odkazem.

Přihlášení